Thư ngỏ về việc kêu gọi hiến thi hài cho khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 684/TN-ĐHVTT-KY

Hậu Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2014

THƯ NGỎ

Về việc kêu gọi hiến thi hài cho khoa học 

     Y học là một ngành khoa học nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển cũng như những bệnh tật có liên quan đến sự sống của con người. Vì thế trong lĩnh vực y học cần phải hết sức nghiêm túc và chính xác trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như làm việc. Mặc dù đã có nhiều trang thiết bị, mô hình được tạo ra nhằm tạo điều kiện thay thế cho việc học tập, giảng dạy trên xác nhưng chúng vẫn không thể hoàn thiện, chân thật và sinh động như trên xác được. Do đó, ở các nước trên thế giới cũng như Việt Nam đều luôn cần phải có xác nhằm phục vụ cho lĩnh vực Y học. 

     Hiện nay ở Việt Nam việc hiến thi hài cho khoa học đã nhận được sự đồng thuận của nhiều cá nhân, gia đình và việc này đã được thực hiện từ rất lâu. Từ thành thị đến nông thôn, từ người già, đến người trẻ, từ phụ nữ đến nam giới đều có thể tự nguyên đăng ký hiến xác cho khoa học. Xét về giá trị của khoa học và thực tiễn thì có thể thấy rằng bản thân của vấn đề “Hiến thi hài cho khoa học” là nghĩa cử vô cùng cao đẹp, là việc làm gắn với giá trị đạo đức, giá trị nhân đạo và nhân văn sâu sắc, đồng thời đáp ứng được nguyện vọng, tâm niệm của cá nhân người muốn hiến thi hài.

KHUYD1

     Những thi hài được hiến đã trở thành những người bạn đặc biệt, người Thầy thầm lặng của ngành y, những Thầy, Cô và đặc biệt là với sinh viên y khoa - những người cảm nhận sâu sắc nhất giá trị của hành động cao đẹp này. Riêng đối với sinh viên, giải phẫu cơ thể người là môn học cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm nền tảng khoa học cơ bản cho tất cả các môn học chuyên ngành khác. Với bác sĩ, việc thực tập các thao tác phẫu thuật cũng rất cần đến những cơ thể người thật và y học sẽ mãi mãi không thể phát triển được. Các công trình nghiên cứu về các phương pháp phẫu thuật đã, đang và sẽ không thể thành công nếu thiếu sự đóng góp cao quý của những người hiến thi hài.

     Nhận thức đúng đắn về giá trị đạo đức, ý nghĩa nhân văn và nhân đạo sâu sắc của việc hiến thi hài cho khoa học, nay Trường Đại học Võ Trường Toản gửi thư ngỏ đến toàn thể người dân với mong muốn được nhận thi hài tự nguyện phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường. Nhà trường sẽ mãi mãi mang nặng nghĩa tri ân đối với sự hy sinh của những người bạn đặc biệt - những người đã có nghĩa cử vô cùng cao đẹp, hiến xác mình cho sự nghiệp đào tạo y khoa nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực y tế xuất sắc phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân cũng như góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh./.

KT. HIỆU TRƯỞNG                             

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                          

  (đã ký)                                       

Trương Văn Việt