Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Hoạt động nhà trường

Kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ‘2016 Trường Đại học Tiền Giang

Thứ ba - 17/05/2016 22:47
UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số:  329/KH - ĐHTG Tiền Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ‘2016

Trường Đại học Tiền Giang

Căn cứ kế hoạch số 431-KH/BCĐ - TĐTN ngày 06/5/2016 của Ban chỉ đạo chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè - 2016”, Trường Đại học Tiền Giang lập kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2016 với những nội dung cụ thể sau:

Chủ đề chiến dịch: “Tuổi trẻ Trường Đại học Tiền Giang xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị”.

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên - sinh viên trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương; thiết thực chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội lần thứ XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Huy động sinh viên tình nguyện thành những đội hình chuyên nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương, nhất là địa bàn khó khăn, vùng sâu xa và các xã đang xây dựng nông thôn mới;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn.

- Thông qua chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên Trường về vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Thông qua hoạt động thực tiễn giúp sinh viên các đội hình chuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng sống. Đồng thời cũng góp phần quảng bá hình ảnh Trường Đại học Tiền Giang đến với bà con nhân dân các địa phương.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động trong chiến dịch phải thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn cho chính quyền và bà con nhân dân tại các địa phương; có công trình, sản phẩm cụ thể thiết thực thể hiện rõ tính tình nguyện của các lực lượng tham gia, đặc biệt bám sát chủ đề đẩy mạnh các hoạt động “Tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới, và nếp sống văn minh đô thị”.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, thống nhất hành động, kỷ luật nghiêm, đảm bảo tuyệt đối an toàn theo phương châm “An toàn - Kỷ luật - Thiết thực - Sáng tạo - Tiết kiệm”.

- Đối với tình nguyện viên tham gia chiến dịch, triển khai thực hiện khẩu hiệu “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin” và “Tích cực, năng động, sáng tạo, hiệu quả”.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2016 tổ chức ra quân trong 02 đợt:

Đợt 1: Triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2016 (có kế hoạch riêng).

Đợt 2: Các đội hình chuyên về địa phương: từ ngày 11/7 đến ngày 21/7/2016.

II. TÌNH NGUYỆN VIÊN VÀ CÁC ĐỘI HÌNH TÌNH NGUYỆN

1.Tình nguyện viên tham gia Chiến dịch

        - Có đơn tình nguyện, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức tốt, có thành tích công tác; học tập, rèn luyện tốt.

- Trong trường hợp số lượng tình nguyện viên đăng ký vượt quá số lượng cần tuyển, căn cứ vào các tiêu chuẩn, BCH Đoàn khoa tổ chức xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Tình nguyện viên là sinh viên đang theo học các ngành phù hợp với nội dung công tác của đội hình chuyên.

+ Tình nguyện viên là cán bộ Đoàn – Hội, cán bộ của các đội hình tình nguyện ở các năm trước, những người đã học qua “Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng”.

+ Tình nguyện viên đăng ký tham gia sớm, có sức khỏe tốt, có năng khiếu văn thể mỹ.

Tình nguyện viên không trúng tuyển sẽ thuộc diện dự bị bổ sung vào các đội hình khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy Chiến dịch.

2. Các đội hình tham gia chiến dịch

Căn cứ vào số lượng phân bổ của Ban Chỉ huy cấp trường, Ban Chấp hành các Đoàn khoa phối hợp với Lãnh đạo khoa tiến hành tiếp nhận đơn đăng ký và xét chọn theo đúng tiêu chí của mục II.1 và số lượng đã được phân bổ.

3. Vận dụng Quy định tạm thời về “Ngày công tác xã hội” khi tham gia chiến dịch

Sinh viên khi tham gia chiến dịch được Ban Chỉ huy chiến dịch công nhận số ngày tham gia công tác xã hội theo Quyết định số 110/QĐ – ĐHTG ngày 29/02/2012 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định tạm thời về việc thực hiện Ngày công tác xã hội.

III. NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Triển khai các hoạt động tại các địa phương

Căn cứ kế hoạch số 431-KH/BCĐ - TĐTN ngày 06/5/2016 của Ban chỉ đạo chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang và nhu cầu của các địa phương. Các đội hình chuyên nhà trường tập trung thực hiện các nội dung chính sau:

a) Tổ chức Tiếp sức mùa thi cho thí sinh và phụ huynh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016(có kế hoạch riêng);

b) Tổ chức ôn tập và sinh hoạt hè cho các em học sinh;

c) Hướng dẫn cán bộ, thanh niên các địa phương sử dụng các ứng dụng tiện ích của mạng Intetnet cho công việc và cuộc sống;

d) Hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa hoặc xây mới nhà và các công trình công cộng; phát quang bụi rậm, khai thông dòng chảy; sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn; xây hồ chứa nước ngọt tặng bà con huyện Tân Phú Đông,…

e) Sửa chữa hoặc thi công mới lại hệ thống điện dân dụng cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các công trình công cộng tại địa phương;

f) Hỗ trợ chính quyền, Đoàn Thanh niên địa phương triển khai các hoạt động: Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đường phố, xóm, ấp, nơi công cộng, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tham gia tuyên truyền, tư vấn phòng chống các tệ nạn xã hội,...

g) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao tại các địa phương nơi sinh viên nhà trường tham gia chiến dịch.

h) Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà cho gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

2. Triển khai các hoạt động tại trường

Căn cứ vào nhu cầu của nhà trường, Ban chỉ huy chiến dịch sẽ huy động lực lượng sinh viên tình nguyện triển khai thực hiện: Vệ sinh phòng học; trồng cây xanh, phát quang bụi rậm,... tại các cơ sở đào tạo của nhà trường (có kế hoạch riêng gắn với “Ngày thứ bảy tình nguyện”).

3. Triển khai các nội dung trong quá trình tổ chức chiến dịch (theo Kế hoạch riêng)

a) Hội thi văn nghệ “Sức trẻ tình nguyện” năm 2016;

b) Cuộc thi Nhật ký Chiến dịch TNTN năm 2016;

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN DỊCH

Ngày

Thời gian

và địa điểm

Nội dung công tác

23/5/2016

08 giờ 00:

Phòng B14 CSC

- Triển khai Kế hoạch và Quyết định thành lập BCH chiến dịch TNTN Hè ‘2016, Kế hoạch Tiếp sức mùa thi, Kế hoạch chương trình “Sức trẻ tình nguyện”, Kế hoạch “Nhật ký chiến dịch”.

- Phân công nhiệm vụ các Tiểu ban thuộc BCH

23/5/2016

14 giờ 00

Văn phòng ĐTN

Công bố danh sách chính thức các đội hình, bao gồm cả Tiếp sức mùa thi trên website trường.

06/6/2016

17 giờ 00

Phòng họp B.14

Tập huấn nhóm trưởng chương trình TSMT

10/6/2016-

20/6/2016

Theo lịch cụ thể

Triển khai công tác tiền trạm theo lịch do Thường trực Ban Chỉ huy sắp xếp

27/6/2016

07 giờ 30

Hội trường CSC

Tập huấn chuyên môn, kỹ năng sống cho các đội hình tình nguyện

28/6/2016

18 giờ 30

Sân khấu ngoài trời CSC

Chương trình văn nghệ “Sức trẻ tình nguyện”

29/6/2016

07 giờ 00

Hội trường CSC

Lễ ra quân chương trình TSMT

     
     

11/7/2016

07 giờ 00

Hội trường CSC

Lễ ra quân các đội hình chuyên về địa phương

21/7/2016

Tại các địa phương

Rước các đội hình chuyên về trường

Dự kiến

15/8/2016

08giờ 00,

Hội trường CSC

Lễ Tổng kết, khen thưởng chương trình TSMT cấp tỉnh ( hoặc trường), tổng kết các đội hình  chuyên

 

V. ĐỊA BÀN, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ SỐ LƯỢNG TÌNH NGUYỆN VIÊN

Tổng số tình nguyện viên tham gia: 186 sinh viên, 20 cán bộ, viên chức.

1. Đội hình Sư phạm

 • Đơn vị tuyển chọn: Khoa Sư phạm.

Địa bàn

Số lượng

26 TNV

Nội dung công tác

Huyện/Thị xã

Xã/Thị trấn

Tân Phú Đông

Tân Thạnh

06

Tổ chức ôn tập và sinh hoạt hè cho các em học sinh

Phú Thạnh

08

Phú Tân

06

Phú Đông

06

 

2. Đội hình Công nghệ thông tin

 • Đơn vị tuyển chọn: Khoa Công nghệ thông tin 

Địa bàn

Số lượng

15 TNV

Nội dung công tác

Huyện/Thị xã

Xã/Thị trấn

 

Tân Phước

Thạnh Tân

05

Hướng dẫn cán bộ, thanh niên các địa phương ứng dụng các tiện ít của mạng Intetnet cho công việc và cuộc sống,…

Cái Bè

Mỹ Lợi B

10

 

3. Đội hình Điện

 • Đơn vị tuyển chọn: Khoa Kỹ thuật công nghiệp

Địa bàn

Số lượng

20 TNV

Nội dung công tác

Huyện/Thị xã

Xã/Thị trấn

Tân Phú Đông

Tân Thới

04

Sửa chữa hoặc thi công mới lại hệ thống điện dân dụng cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các công trình công cộng tại địa phương

Tân Phú

08

Phú Thạnh

04

Phú Tân

04

 

4. Đội hình xây dựng nông thôn mới

 • Đơn vị tuyển chọn:

+ Khoa Kinh tế - Luật:          35 sinh viên

+ Khoa NN & CNTP:           35 sinh viên

+ Khoa KHXH&NV:    12 sinh viên

+ Khoa Xây dựng:        18 sinh viên

 • Nội dung công việc:

           Hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa hoặc xây mới nhà và các công trình công cộng; phát quang bụi rậm, khai thông dòng chảy; sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn; xây hồ chứa nước ngọt tặng bà con huyện Tân Phú Đông,…

Địa bàn

Số lượng

Địa bàn

Khoa

Châu Thành

6

Tân Lý Đông

Xây dựng

4

KHXHNV

6

Tân Hội Đông

Xây dựng

4

KHXHNV

6

Long An

Xây dựng

4

KHXHNV

10

Kim Sơn

Kinh tế - Luật và Nông nghiệp & Công nghệ thực phẩm

10

Phú Phong

10

Bình Trưng

10

Hữu Đạo

10

Điềm Hy

10

Nhị Bình

10

Long Định

5. Đội hình Xây dựng

 • Đơn vị tuyển chọn: Khoa Kỹ thuật xây dựng

Địa bàn

Số lượng

25 TNV

Nội dung công tác

Huyện/Thị xã

Xã/Thị trấn

Tân Phú Đông

Tân Thới

06

Hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa hoặc xây mới nhà và các công trình công cộng;

Tân Thạnh

05

Phú Tân

07

Phú Đông

07

 

 

6. Đội hình văn nghệ xung kích

 • Số lượng: 15 TNV
 • Nội dung: Tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ tại các địa phương nơi có sinh viên tình nguyện của trường công tác.

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Khen thưởng

a) Khen thưởng đối với cá nhân

Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ‘2016 Trường Đại học Tiền Giang công nhận và đề nghị khen thưởng theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang.

- Bằng khen của Tỉnh Đoàn Tiền Giang.

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang: 05 % quân số đội hình.

- Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang: 20% quân số đội hình.

- Giấy khen của BCH Hội sinh viên Trường Đại học Tiền Giang: 20% quân số đội hình.

Tình nguyện viên hoàn thành nhiệm vụ và không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào được Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp “Giấy Chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ‘2016”.

b) Khen thưởng đối với tập thể

Thường trực Ban Chỉ huy Chiến dịch bình xét và đề nghị xét tặng:

- Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang

- Bằng khen của Tỉnh Đoàn Tiền Giang

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang

- Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang. 

2. Kỷ luật

- Tình nguyện viên tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ‘2016 phải tuyệt đối chấp hành: Nội quy chiến dịch; sự phân công, điều động của Ban Chỉ huy và Trưởng đoàn Thanh niên tình nguyện.

- Tình nguyện viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng bị xem xét xử lý theo Quy chế học sinh, sinh viên.

VII. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH

1. Nhiệm vụ của các Tiểu ban chuyên môn

Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ‘2016 được tổ chức thành các Tiểu ban với tên gọi và nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Tiểu ban tiền trạm

- Trưởng tiểu ban: Ông Lê Tiến Dũng

- Phó trưởng tiểu ban: Ông Lê Quốc Việt

- Thành viên:

Ông Nguyễn Duy Tân

Bí thư Đoàn khoa Kinh tế - Luật

Ông Nguyễn Tấn Hùng

Bí thư Đoàn khoa NN&CNTP

Bà Phạm Thị Thanh Nhàn

Bí thư Đoàn khoa KHXH&NV

Ông Trần Huy Long

Bí thư Đoàn khoa CNTT

Ông Nguyễn Thành Liêm

Bí thư Đoàn khoa Sư phạm

Ông Nguyễn Trương Khương Duy       

Bí thư Đoàn khoa KTXD

Ông Hoàng Hữu Duy

Bí thư Đoàn khoa KTCN

Cùng các Ông (bà) trưởng đoàn Thanh niên tình nguyện.

*Nhiệm vụ

- Thực hiện đi tiền trạm, khảo sát nhu cầu công việc của địa phương, bàn bạc thống nhất với BCH địa phương về nội dung thực hiện, chổ ăn, ở của tình nguyện viên để xây dựng kế hoạch chi tiết;

- Đề xuất với Thường trực Ban chỉ huy bổ nhiệm viên chức phụ trách khu vực, Trưởng đoàn và viên chức hỗ trợ công tác chuyên môn.

- Đề xuất mua sắm, trang bị các vật tư, dụng cụ và trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác;

- Tiến hành đi thăm hỏi, kiểm tra, đôn đốc các đội hình tình nguyện thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

b) Tiểu ban chuyên môn

- Trưởng tiểu ban: Ông Nguyễn Minh Quân

- Phó trưởng tiểu ban:  Bùi Thị Kim Ngân

- Thành viên:

Bà Trần Thị Kim Phượng

UVBTV Đoàn trường

Ông Lương Hồng Thanh

UVBTV Đoàn trường

Ông Trần Huy Long

Bí thư Đoàn khoa CNTT

Ông Hoàng Hữu Duy

Bí thư Đoàn khoa KTCN

 Nguyễn Giang Lam

Trưởng Bộ môn  Khoa Sư phạm

* Nhiệm vụ

- Biên soạn Cẩm nang Tiếp sức mùa thi, tài liệu phục vụ giảng dạy Tin học, tài liệu tập huấn tình nguyện viên, nội quy chiến dịch.

- Soạn thảo chương trình chi tiết lễ ra quân, lễ tổng kết;

- Tập luyện 03 tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ ra quân và tổng kết;

- Đề xuất mời giảng viên chuyên môn tập huấn cho đội hình: Tin học, Xây dựng, Điện, Sư phạm.

- Mời giảng viên Tổ tâm lý khoa Sư phạm tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho các tình nguyện viên;

- Tập huấn kỹ năng sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt tập thể cho tình nguyện viên;

- Mời cán bộ y tế trường tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu khi bị tai nạn lao động, phòng chống các dịch bệnh mùa mưa,…

- Phối hợp với Tiểu ban tiền trạm đề xuất mua sắm, trang bị các vật tư, dụng cụ và trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác;

- Hỗ trợ chuyên môn cho các đội hình chuyên tham gia Hội thi văn nghệ “Sức trẻ tình nguyện”

c) Tiểu ban Hậu cần, thi đua khen thưởng và tuyên truyền

Trưởng tiểu ban: Bà Lê Thị Tân                        

Phó trưởng tiểu ban: Ông Bùi Thanh Minh       

Bà Trần Thị Ái Tâm

UVBTV Đoàn trường

Ông Lê Quốc Việt

Bí thư Đoàn khoa CNTT

Ông Võ Văn Sơn

Bí thư LCDCBVC

 Nguyễn Thị Kim Phượng

Chuyên viên phòng TCHC

SV Trần Văn Bưởi

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Nguyễn Duy Phương

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Mai Hồng Khanh

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Huỳnh Duy Khang

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Nguyễn Thị Kim Thảo

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Lê Bảo Trân

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Nguyễn Thái Duy

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Dương Bảo Nhi

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Đặng Thanh Thủy

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Võ Thị Hồng Thương

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Nguyễn Ngọc Quyền

Ủy viên BCH Đoàn khoa KTL

* Nhiệm vụ

- Phối hợp Tiểu ban tiền trạm, Tiểu ban chuyên môn dự trù kinh phí, tạm ứng, thực hiện thanh quyết toán chi phí tổ chức chiến dịch theo đúng quy định;

- Soạn thảo thư mời đại biểu dự lễ ra quân, lễ tổng kết;

- Tham mưu cho BCH chiến dịch các hình thức huy động nguồn lực, vận động tài trợ; Làm đầu mối tiếp nhận tài trợ cho chiến dịch;

- Huy động lực lượng tham gia công tác hỗ trợ cơ sở vật chất, lễ tân, trật tự tại Lễ  ra quân, Lễ tổng kết chiến dịch và chương trình “Sức trẻ tình nguyện”.

- Phân bổ tài liệu, đồng phục, kinh phí, vật tư, nhu yếu phẩm cho các đội hình tình nguyện;

- Thuê xe đưa đón các đoàn tình nguyện về các địa phương;

- Phối hợp với bộ phận y tế dự trù và cấp phát các loại thuốc y tế thông thường cho các đội hình tình nguyện;

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên các đoàn TNTN;

- Tiến hành in Giấy chứng nhận, Giấy khen, Thư cảm ơn các nhà tài trợ cho chiến dịch;

- Đưa tin, bài, phóng sự, ghi hình tư liệu hoạt động chiến dịch trên hệ thống phát thanh, website trường và báo đài;

- Phối hợp với Tiểu ban tiền trạm ghi nhận thành tích, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

2. Nhiệm vụ của các đơn vị hữu quan trong nhà trường

a) Phòng Tổ chức hành chính

- Căn cứ vào lịch tiền trạm, lịch kiểm tra của các Tiểu ban; Lịch thăm hỏi, động viên các đội hình tình nguyện của BCH chiến dịch và lãnh đạo nhà trường để bố trí xe phục vụ công tác;

- Thực hiện cấp công lệnh cho viên chức trường được điều động tham gia chiến dịch.

b) Phòng Công tác sinh viên

- Thực hiện tính điểm rèn luyện cho sinh viên tình nguyện theo “Khung đánh giá điểm rèn luyện sinh viên” hiện hành;

- Trên cơ sở đề xuất của Thường trực Ban chỉ huy, tham mưu cho Hiệu trưởng khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc khi tham gia chiến dịch;

- Đề xuất Hiệu trưởng phê bình, kỷ luật các cá nhân, tập thể không chấp hành nội quy, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tiền Giang.

c) Phòng Quản trị thiết bị

- Chuẩn bị hội trường cơ sở chính để làm lễ ra quân và tổng kết cấp tỉnh.

- Cử nhân viên treo phông màn và trực hệ thống điện tại Lễ ra quân, tổng kết và Hội thi văn nghệ “Sức trẻ tình nguyện” năm 2016.

d) Phòng Tài vụ

Căn cứ vào kế hoạch, cử viên chức hướng dẫn lập dự trù kinh phí, thanh quyết toán các mục chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ trường và các khoản phát sinh thực tế không có trong QCCTNB trường

e) Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh

- Vận động các doanh nghiệp và mạnh thường quân ủng hộ cho chiến dịch.

- Phối hợp với các đội hình tình nguyện lồng ghép hoạt động tư vấn tuyển sinh.

e) Các khoa có sinh viên

- Phối hợp với Ban chấp hành Đoàn khoa tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia theo số lượng được phân bổ;

- Các khoa: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công nghiệp, Sư phạm vận động, phân công viên chức của khoa tập huấn chuyên môn và theo hỗ trợ chuyên môn cho các đội hình chuyên tại các địa phương nhất là đội hình Điện và Xây dựng.

- Vận động viên chức và sinh viên quyên góp, ủng hộ cho chiến dịch.

VIII. VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY

Văn phòng thường trực của BCH chiến dịch đặt tại Văn Phòng Đoàn - Hội Trường Đại học Tiền Giang, bao gồm các thành viên:

 1. Ông Lê Tiến Dũng: Trưởng Văn phòng
 2. Bà Lê Thị Tân: Thành viên
 3. Ông Nguyễn Minh Quân:Thành viên
 4. Ông Lê Quốc Việt: Thành viên

* Nhiệm vụ:

- Thay mặt Chỉ huy trưởng liên hệ công tác, giải quyết công việc thuộc phạm vi chiến dịch với BCH chiến dịch các địa phương;

- Xử lý các công việc hằng ngày trong thời gian diễn ra chiến dịch;

- Theo dõi tiến độ triển khai thực hiện công việc của các Tiểu ban, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng các tình huống bất ngờ phát sinh;

- Đề xuất Chỉ huy trưởng và Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ‘2016 Trường Đại học Tiền Giang. Căn cứ Kế hoạch này, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị đồng chí lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, đoàn thể hữu quan chủ động, tích cực phối hợp tổ chức thực hiện thành công chiến dịch./.

KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)           
Nguyễn Quang Khải

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh

Video

Văn nghệ

Thời khóa biểu

 • TKB HK2
  TKB Phụ đạo K12Tải về
 • TKB HK1
  TKB HK1 (áp dụng từ ngày 16/3)Nhấn vào đây để tải về

Thổng kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 318

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8664

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 984831