Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Hoạt động nhà trường

Kế hoạch tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016

Thứ ba - 17/05/2016 22:24
UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 319/KH-ĐHTG  Tiền Giang, ngày  16  tháng 5 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016

 

Căn cứ kế hoạch số 431-KH/BCĐ - TĐTN ngày 06/5/2016 của Ban chỉ đạo chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè - 2016”;

Trường Đại học Tiền Giang xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên, sinh viên nhà trường trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo điều kiện cho thí sinh đạt kết quả cao nhất.

- Thông qua hoạt động tiếp sức mùa thi tạo môi trường để đoàn viên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, phát huy sức trẻ tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội và cộng đồng; giáo dục tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng cho đoàn viên, sinh viên.

2. Yêu cầu

- Chương trình được tổ chức đảm bảo thiết thực, an toàn và đạt hiệu quả cao, có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị tham gia, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ; thực hiện các nội dung thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

 - Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để thí sinh và người nhà thí sinh được hỗ trợ và giúp đỡ tối đa.

II. THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

1.Thời gian

Chương trình Tiếp sức mùa thi được triển khai trước và trong thời gian tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia từ 28/5/2016 đến 04/7/2016.

- Từ ngày: 28/5 – 19/6/2016: Ra quân tiến hành khảo sát, thống kê số lượng các nhà trọ, khách sạn (bao gồm các chổ trọ miễn phí), quán ăn,… xung quanh các điểm tổ chức Hội đồng thi THPT Quốc gia.

- Từ ngày: 19/6 –20/6/2016

Tiếp nhận nhu cầu đăng ký ở trọ ( bao gồm chổ trọ miễn phí), các trường hợp khó khăn cần sự hỗ trợ do các trường THPT lập danh sách gửi về cho Thường trực chương trình ( Văn phòng Đoàn – Hội Trường Đại học Tiền Giang).

Tiếp nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân cho chương trình ( Văn phòng Đoàn – Hội Trường Đại học Tiền Giang).

07h00 ngày 29/6/2016: Lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2016 tại cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang.

- Từ ngày 30/6 – 04/7/2016: Các đội hình ra quân thực hiện nhiệm vụ tại các Hội đồng thi theo sự phân công của Ban tổ chức.

- Dự kiến 14h00 ngày 15/8/2016: Lễ tổng kết chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2016 tại cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang.

III. THÀNH PHẦN, TIÊU CHUẨN LỰC LƯỢNG TÌNH NGUYỆN THAM GIA

1. Số lượng: 170 tình nguyện viên bao gồm viên chức và sinh viên

2. Tiêu chuẩn

- Sinh viên chính quy đang học tập, sinh hoạt tại Trường Đại học Tiền Giang.

- Có đơn đăng ký tham gia (theo mẫu);

- Đảm bảo đủ sức khỏe, thời gian tham gia chương trình;

- Có kiến thức cơ bản về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016;

- Nắm được các địa chỉ điểm thi, ăn, nghỉ, tình hình giao thông;

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin, tuyên truyền (triển khai thường xuyên đến khi kết thúc chương trình)

- Tổ chức các hoạt động lồng ghép các nội dung tổ chức chương trình vào hoạt động của Đoàn, Hội, đảm bảo đến được với các thí sinh một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất, thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày kết thúc chương trình.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, đưa tin về chương trình trên các kênh thông tin hoạt động Đoàn, Hội, trên website, mạng xã hội. Thông tin rộng rãi cho xã hội về chương trình. Ghi nhận, phản ánh các trường hợp thí sinh khó khăn cần hỗ trợ…

- Phối hợp cơ quan báo, đài cấp tỉnh, địa phương thông tin về các nội dung hoạt động. Chủ động đăng tin, viết bài về chương trình, đảm bảo công tác truyền thông, hình ảnh của chương trình,…

2. Tổ chức khảo sát nhà trọ, dịch vụ ăn uống và vận động hỗ trợ từ các chủ nhà trọ

- Thành lập các đội hình tình nguyện khảo sát các nhà trọ, dịch vụ ăn uống xung quanh các địa điểm tổ chức Hội đồng thi. Tổ chức lập danh sách các nhà trọ miễn phí, nhà trọ hỗ trợ giảm giá, địa chỉ, số phòng trọ, số điện thoại tình nguyện viên phụ trách địa bàn (thực hiện từ ngày 28/5 – 19/6/2016).

- Vận động các chủ nhà trọ hỗ trợ thí sinh tham gia dự thi, đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương thành lập đội quản lý nhà và hỗ trợ chủ nhà bắt đầu từ ngày ra quân đến kết thúc chương trình dành cho các nhà trọ có số lượng cho sinh viên ở đông, chủ nhà cần sinh viên hỗ trợ trong công tác quản lý và hướng dẫn; Các nhà mà chủ nhà hỗ trợ nguyên căn, không có chủ nhà sinh hoạt tại đó.

3. Các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh

- Thiết lập các điểm tư vấn “Tiếp sức mùa thi” tại các địa điểm: bến xe, điểm giao thông trọng điểm, các địa điểm thi nhằm hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh trong mùa thi: Dẫn đường, di chuyển, hỗ trợ xe miễn phí, giới thiệu chỗ trọ giá rẻ, hướng dẫn các dịch vụ khác.

- Tư vấn, hướng dẫn điểm thi, tuyến xe buýt, xe ôm giá rẻ cho các thí sinh. Hỗ trợ đón và đưa thí sinh, phụ huynh đến các điểm nhà trọ, trường thi. Thông tin kịp thời tình hình giao thông trên địa bàn, hướng dẫn thí sinh, phụ huynh đi các tuyến đường thuận lợi nhất.

- Tư vấn, giới thiệu cho thí sinh, người nhà thí sinh các nhà trọ giá rẻ, nhà trọ miễn phí, các phòng ở tại ký túc xá sinh viên, các địa điểm ăn uống rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn có địa điểm tổ chức thi;

- Xây dựng chuyên mục “Tiếp sức mùa thi 2016” và thành lập tổ tư vấn trực tuyến thông trang web tuyển sinh của Trường Đại học Tiền Giang tại địa chỉ: www.tuvantuyensinh@tgu.edu.vn để cung cấp, hỗ trợ miễn phí về địa chỉ ăn, nghỉ, những thắc mắc mùa thi cho thí sinh và người nhà thí sinh.

4. Các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn ở các điểm tổ chức Hội đồng thi

- Các đội hình tập trung phối hợp tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, tại các giao lộ và các địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia năm 2016.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh đến như: nâng giá các dịch vụ, gây mất trật tự, trộm cắp, giả làm tình nguyện viên.

5. Tổ chức vận động các nguồn lực hỗ trợ chương trình

- Có biện pháp hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo 100% thí sinh đủ điều kiện được tham gia dự thi. Nắm danh sách học sinh có sổ hộ nghèo, thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thí sinh khuyết tật,…

- Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đồng hành cùng chương trình, cụ thể thông qua hình thức hỗ trợ tiền mặt, tặng xuất cơm miễn phí, vé xe buýt, nước uống, hỗ trợ cơm và tiền xăng cho tình nguyện viên đưa đón thí sinh,…

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Đoàn trường

- Giữ nhiệm vụ thường trực Ban tổ chức. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình. Phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức chương trình đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

- Chủ động làm việc với các đơn vị có liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, nhân sự phục vụ chương trình.

- Tham mưu Ban Giám hiệu dự trù kinh phí tổ chức chương trình.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia đăng ký và quyên góp ủng hộ chương trình.

- Đề xuất thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, Ban Giám hiệu khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2016.

- Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường kịp thời nắm bắt thông tin các hoạt động từ cơ sở, đảm bảo công tác truyền thông về chương trình, thông tin về địa điểm thi cho thí sinh trên hệ thống website.

- Ban Tuyên giáo phối hợp với BBT website trường tuyên truyền về chương trình, trên hệ thống báo, đài, website, đảm bảo thông tin đến các đơn vị tham gia các nội dung hiệu quả.

2. Ban Thư ký Hội sinh viên trường

- Tham gia thường trực Ban tổ chức của chương trình;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên tham gia đăng ký và quyên góp ủng hộ chương trình;

- Khen thưởng hội viên, sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Làm Thường trực Ban tổ chức hội diễn văn nghệ “ Sức trẻ tình nguyện”

3. Ban Chấp hành các Liên chi đoàn trực thuộc

- Triển khai kế hoạch này đến tất cả đơn vị trực thuộc, tổ chức tiếp nhận đơn đăng ký và tuyển chọn tình nguyện viên theo đúng số lượng và tiêu chuẩn đã được phân bổ.

- Tổ chức quyên góp trong đoàn viên thanh niên của đơn vị theo tinh thần thư ngỏ của Ban Giám hiệu nhà trường.

- Tổ chức tập luyện văn nghệ cho đội hình tình nguyện của khoa (bao gồm luôn các đội hình về địa phương) tham gia hội diễn “Đêm màu xanh tình nguyện”.

- Phối hợp với Văn phòng Đoàn trường kịp thời chỉnh sửa, bổ sung dữ liệu và danh sách các tình nguyện viên thay thế.

- Theo dõi và kịp thời chuyển tải các nội dung thông báo của Ban tổ chức đến tất cả các tình nguyện viên của đơn vị.

4. Phòng Quản trị thiết bị

- Chuẩn bị hội trường cơ sở chính để làm lễ ra quân và tổng kết cấp tỉnh.

- Cử nhân viên treo phông màn và trực hệ thống điện tại Lễ ra quân, tổng kết và Hội diễn “Đêm màu xanh tình nguyện”.

- Dựng nhà bạc tại cơ sở chính và cơ sở Thân Cửu Nghĩa để làm nơi tư vấn tuyển sinh cho phụ huynh.

5. Phòng Công tác sinh viên

- Trên cơ sở đề xuất của Thường trực Ban tổ chức, tham mưu cho Hiệu trưởng khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc khi tham gia chương trình.

- Đề xuất Hiệu trưởng phê bình, kỷ luật các cá nhân, tập thể không chấp hành nội quy, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tiền Giang.

6. Phòng Tài vụ

 Căn cứ vào kế hoạch và dự trù kinh phí của Thường trực Ban tổ chức, cử viên chức hướng dẫn lập dự trù, thanh quyết toán các mục chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ trường và các khoản phát sinh thực tế không có trong QCCTNB trường.

7. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh

- Cử viên chức thường xuyên cập nhận tin tức, bài viết lên chuyên mục “Tiếp sức mùa thi” trong trang web tuyển sinh của Trung tâm.

- Vận động các doanh nghiệp và mạnh thường quân ủng hộ cho chương trình.

- Cử viên chức trung tâm tham gia chương trình.

- Phối hợp với các đội hình Tiếp sức mùa thi tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh cho phụ huynh và người thân thí sinh.

8. Trung tâm Thông tin thư viện

Cử viên chức theo dõi ghi hình, đưa tin về các hoạt động các đội hình tình nguyện lên website, phát thanh trước, trong và sau chương trình.

9. Các khoa có sinh viên

- Lãnh đạo khoa phối hợp với Ban chấp hành Đoàn khoa tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên của khoa tham gia theo số lượng được phân bổ.

- Tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ chương trình theo tinh thần thư ngỏ của Ban Giám hiệu nhà trường.

VI. VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Văn phòng thường trực của chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2016 đặt tại Văn Phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Tiền Giang, bao gồm các thành viên:

 1. Ông Đinh Quốc Cường: Trưởng Văn phòng
 2. Ông Lê Tiến Dũng: Thành viên
 3. Bà Lê Thị Tân: Thành viên
 4. Ông Nguyễn Minh Quân: Thành viên
 5. Ông Lê Quốc Việt: Thành viên
 6. Bà Trần Thị Ái Tâm: Thành viên
 7. Bà Phan Thị Ngọc Tuyết Vân: Thành viên
 8. Ông Trương Trần  Phương: Thành viên

* Nhiệm vụ:

- Thay mặt Chỉ huy trưởng giải quyết công việc hằng ngày trong thời gian diễn ra chương trình Tiếp sức mùa thi;

- Theo dõi tiến độ triển khai thực hiện công việc của các đội hình tình nguyện, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng các tình huống bất ngờ phát sinh;

- Đề xuất Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2016.

Trên đây là kế hoạch tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016.

KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

(đã ký)          
Nguyễn Quang Khải

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh

Video

Văn nghệ

Thời khóa biểu

 • TKB HK2
  TKB Phụ đạo K12Tải về
 • TKB HK1
  TKB HK1 (áp dụng từ ngày 16/3)Nhấn vào đây để tải về

Thổng kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 536

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11994

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1025204